ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಅರಿಶಿನ

ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂದಿವೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಿ ರ್ ನಗರ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

2016-17

37703

46587

54602

2017-18

8317

28103

70579

2018-19

944

30885

115820

2019-20

5357

27246

104250

2020-21

1549

12359

34179

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved