ನೋಂದಣಿ

    ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 1.             1. ವರ್ತಕರು (ಟ್ರೇಡರ್) ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಉಪ /ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,                  ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 2.             2.ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷ ವಾಯಿದೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 3.             3. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು:
  1.                         a. " ಫಾರಂ 37ಎ“ (FORM37A.pdf) ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂದರೆ:
  2.                                      - *ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ (ರೂ.200/- ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ) ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಟ್
                                          *ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (Bankguarantee.pdf)ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂ.1000/- ಕ್ಕೆ (ರೂ. 100/- ನಾನ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ)
  3.                                      -  ವರ್ತಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ: ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು, ಖಾತೆಯ ವಿಧ, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಖೆ, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
  4.                                      -  ಸ್ವ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ
  5.                                      -  ಸ್ವ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರತಿ
  6.                                      -  ವಿಳಾಸ ಖಾತರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿ (ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಇತರೆ)
  7.                         b. ಫಾರಂ ನಂ. 65 ರಲ್ಲಿ (FORM65.pdf) ಅಂಡರ್ ಟೆಕಿಂಗ್ ಪತ್ರ (ರೂ.100/- ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ)
  8.                         c. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರ: ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಪ್ರತಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ / ಪಾಲುದಾರಿಕೆ / ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಇನ್ ಕಾರ್ಫೋರೇಷನ್                             ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ, Memorandum ಆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೆಷನ್ ಪ್ರತಿ.
                              *ಡಿಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿಗೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ                                     ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
 4.             4. ವರ್ತಕರು ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ತಕರು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ                 ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
 5.             5. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ತಕರ (ಟ್ರೇಡರ್) ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6.             6. ಪರವಾನಿಗೆ ದೊರೆತ ನಂತರ   ಈ ವೆಬ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯ ಐಡಿ                 ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು,
 7.             7. ಇದರ ತರುವಾಯ ಲಾಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡು ವರ್ತಕರುಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಳ್ಳಬಹುದು.
 8.             8. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ವರ್ತಕರುಗಳು ದೂರವಾಣಿ
                  (080): 22864866 / (080): 22864833/44 ಅಥವಾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ಇ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved