ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆ ಸೇರಿದೆ.ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬುಷ್ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೊಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣ ಕಂದು ಹೊರ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಿರುಳಿರುವ, ರಸಭರಿತವಾದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳಿರುತ್ತದೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ತುಮಕೂರು

ಮೈಸೂರು

ಚಿಂತಾಮಣಿ

2014-15

78289

10852

6973

2015-16

114524

6827

3102

2016-17

146640

10151

23985

2017-18

90563

6515

19727

2018-19

84732

12785

71987

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved