ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಣಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 65 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ ತೈಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲವಾಗಿದೆಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಪ್ಟೂರಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅರಸೀಕೆರೆ

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಗುಬ್ಬಿ

ಮಂಗಳೂರು

ತಿಪಟೂರ್

ತುಮಕೂರು

ತುರುವೇಕೆರೆ

2016-17

41935

60049

32996

38151

961920

26844

1415

2017-18

56555

198194

94777

24527

979822

66200

3138

2018-19

15352

11367

12477

9801

12151

11095

13860

2019-20

102581

120747

107610

16228

727845

5821

22721

2020-21

74707

107145

80610

7911

571132

7283

82209

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved