ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ,ಕಲಬುರಗಿ,ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್,ಮುಂಡರಗಿ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಗದಗ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ

ಕೊಟ್ಟೂರ್

ಮುಂಡರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

2014-15

65203

24901

43601

29183

45966

22442

39598

2015-16

53487

26979

45787

23922

35397

32271

35815

2016-17

25743

36625

35287

14860

25732

40072

17102

2017-18

82186

25524

2383

40903

29775

20225

35700

2018-19

13293

57733

39418

18036

34598

8864

15882

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved