ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಬೆಳಕನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ,ಕಲಬುರಗಿ,ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್,ಮುಂಡರಗಿ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಗದಗ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ

ಕೊಟ್ಟೂರ್

ಮುಂಡರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

2018-19

13293

57733

39418

18036

34598

8864

15882

2019-20

34313

38077

32591

16200

31411

3850

11816

2020-21

17448

44550

25088

30595

33834

4869

18432

2021-22

36445

620

3247

55655

46748

16151

38334

2022-23

21766

5748

9043

63670

39818

13750

23633

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved