ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿಬೀಜ

ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿಬೀಜವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ..

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಗದಗ್, ಮುಂಡರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು,ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಯಾದಗಿರಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ರಾಯಚೂರು

ಗದಗ್

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಮುಂಡರಗಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

2014-15

595032

222342

167901

122410

124361

121426

64104

35334

2015-16

486710

115045

162898

65636

96523

101607

58863

25848

2016-17

549176

30201

175862

120729

56693

117664

45599

37579

2017-18

483731

19679

144513

44531

108021

65896

33346

51535

2018-19

667362

14372

121012

87761

53050

113426

58163

48875

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved