ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿಬೀಜ

ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿಬೀಜವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ..

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಗದಗ್, ಮುಂಡರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು,ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಯಾದಗಿರಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ರಾಯಚೂರು

ಗದಗ್

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಮುಂಡರಗಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

2018-19

667362

14372

121012

87761

53050

113426

58163

48875

2019-20

308407

12233

75697

52419

47027

44746

42804

39371

2020-21

404503

26509

114984

110465

113509

109189

67927

139153

2021-22

597873

53341

198488

47720

87139

81669

75823

83531

2022-23

487691

23311

159900

33184

72110

62040

52057

106327

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved