ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಕಡಲೆಬೇಳೆ

ಚಿಕ್ ಪೀ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಾಡಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಗಾಳದ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೀದರ್

ಧಾರವಾಡ

ಗದಗ್

ಕಲಬುರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸವದತ್ತಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಯಾದಗಿರಿ

2018-19

16408

125256

67274

302438

333424

97504

41604

51347

6231

2019-20

10343

66346

70159

277307

279526

103205

48289

61754

2720

2020-21

11353

99189

89236

343986

114635

29528

64307

68002

6522

2021-22

17771

121090

40585

279104

101456

21348

10597

38030

8275

2022-23

13410

112062

26514

394783

82527

16351

23504

51588

13393

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved