ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಕಡಲೆಬೇಳೆ

ಚಿಕ್ ಪೀ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಾಡಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಗಾಳದ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೀದರ್

ಧಾರವಾಡ

ಗದಗ್

ಕಲಬುರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸವದತ್ತಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಯಾದಗಿರಿ

2014-15

28531

123261

136290

459551

350748

45669

28110

76470

5144

2015-16

32317

73228

8480

341138

300258

122834

37833

55397

2519

2016-17

12460

88594

25838

132049

260870

80581

14672

40813

3369

2017-18

16262

121786

99772

440777

218594

89851

27056

44375

6668

2018-19

16408

125256

67274

302438

333424

97504

41604

51347

6231

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved