ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹೆಸರುಕಾಳು

ಹೆಸರುಕಾಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ 10 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಸರುಕಾಳು ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೀದರ್

ಧಾರವಾಡ

ಗದಗ್

ಕಲಬುರಗಿ

ಯಾದಗಿರಿ

2014-15

73031

32480

28472

167330

108702

97838

2015-16

44645

34921

28110

91729

151519

150639

2016-17

63740

108547

54745

296109

206665

177839

2017-18

17852

117986

10563

67560

168366

230856

2018-19

59126

50715

73038

327823

157369

203714

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved