ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹೆಸರುಕಾಳು

ಹೆಸರುಕಾಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ 10 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಸರುಕಾಳು ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೀದರ್

ಧಾರವಾಡ

ಗದಗ್

ಕಲಬುರಗಿ

ಯಾದಗಿರಿ

2018-19

59126

50715

73038

327823

157369

203714

2019-20

36021

94381

24570

157855

306463

172395

2020-21

45495

213130

31721

386456

215060

451305

2021-22

99772

71601

21666

368435

81544

202888

2022-23

162484

27532

10917

378153

68443

118538

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved