ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಜೋಳ (ಸೋರ್ಗಮ್) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಭಾರತ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಳ ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಹೊನ್ನಾಲಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಬೀದರ್

ಗದಗ್

ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಕಲಬುರಗಿ

ಮಾನ್ವಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸಿಂಧನುರ್

2014-15

11808

34026

52889

66159

56999

13150

12597

26401

2015-16

23464

35180

44896

25977

98289

14345

23315

42321

2016-17

21381

39185

27249

13998

85664

64033

14679

89720

2017-18

17593

47246

23270

15222

58868

59271

4526

76724

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved