ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕಯೆನ್ನ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ A ಮತ್ತು C ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗದಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸಿಂಧನುರ್

ಗದಗ್

ಮಂಗಳೂರು

2014-15

861796

93459

25119

18978

12354

2015-16

983942

54360

27800

18229

23134

2016-17

1187675

94734

36768

54792

24595

2017-18

1036407

91161

35796

34166

12412

2018-19

1422973

145841

26149

32903

11299

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved