ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹತ್ತಿ

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಫೈಬರ್ ಬೆಳೆಯು ಹತ್ತಿ.ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಹತ್ತಿ ಮೃದು, ತುಪ್ಪುಳಿನಂತಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾರು, ಇದು ಮಾಲ್ವಾಸಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಗೊಸ್ಸಿಪಿಯಮ್ನ ಬೀಜಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ (ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ 2013 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹಾವೇರಿ

ರಾಯಚೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

ಸವದತ್ತಿ

ಸಿಂಧನುರ್

ವಿಜಯಪುರ

2018-19

207110

168142

111857

114877

377408

85584

96125

449505

2019-20

213473

126684

41324

381506

193213

120128

139653

505932

2020-21

124694

158086

62624

103304

231789

85193

122092

516586

2021-22

57481

150732

26359

727

91037

39040

4512

426741

2022-23

10127

147202

20338

3092

98605

22119

523

560257

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved