ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹತ್ತಿ

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಫೈಬರ್ ಬೆಳೆಯು ಹತ್ತಿ.ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಹತ್ತಿ ಮೃದು, ತುಪ್ಪುಳಿನಂತಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾರು, ಇದು ಮಾಲ್ವಾಸಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಗೊಸ್ಸಿಪಿಯಮ್ನ ಬೀಜಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ (ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ 2013 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹಾವೇರಿ

ರಾಯಚೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

ಸವದತ್ತಿ

ಸಿಂಧನುರ್

ವಿಜಯಪುರ

2014-15

374676

456605

160934

381613

518451

281689

227295

431702

2015-16

205074

262969

162220

181764

551455

117360

164054

196159

2016-17

199929

107824

175568

237208

383008

138848

139864

279819

2017-18

87182

83811

101461

218822

300313

39740

190159

504263

2018-19

207110

168142

111857

114877

377408

85584

96125

449505

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved